Pomen spanja za kvalitetno življenje

izr.prof.dr. Leja Dolenc Grošelj dr.med.

Brez spanja ni življenja. Pa vendar, kaj se tako pomembnega dogaja z našim telesom medtem ko spimo? Danes vemo, da spanje ni počitek, temveč zelo aktiven proces in da so med spanjem nekateri deli možganov celo aktivnejši kot med budnostjo. Spanje je pomemben fiziološki proces in biološka nuja, saj vpliva na duševno, telesno in čustveno zdravje. Raziskave kažejo, da na kakovost življenja in naše normalno delovanje vpliva količina, še bolj pa kvaliteta spanja. Pomanjkanje spanja in njegova slaba kakovost kratkoročno povzročata pomanjkanje energije, zmanjšata pozornost, oslabita priklic in pomnenje ter slabšata delovno učinkovitost in odzivnost, tudi v prometu. Novejša spoznanja potrjujejo, da ima spanje pomembno vlogo pri odstranjevanju toksičnih produktov in obdelavi informacij v osrednjem živčevju, utrjevanju spomina, učenju in drugih kognitivnih sposobnosti. Dolgotrajne posledice pomanjkanja spanja povezujejo z debelostjo, sladkorno bleznijo, zmanjšano odpornostjo organizma in celo nekaterimi vrstami rakavih bolezni. Motnje spanja so globalna epidemija, ki ogroža zdravje in kakovost življenja že skoraj 45% svetovne populacije. Žal manj kot tretjina tistih, ki trpijo za motnjami spanja, poišče strokovno pomoč. Svetovna zveza za motnje spanja (WASM-World association of sleep medicine) zato poudarja, kako pomembna je skrb za zdravo spanje in kako pomembno je prepoznati motnje spanja in jih ustrezno zdraviti, saj neprepoznane in nezdravljene motnje spanja vodijo v kronične bolezni, najpogosteje srčno-žilna obolenja, lahko tudi smrt. 

V predavanju bo predstavljeno zdravo spanje in načini, kako lahko zanj poskrbimo sami. Glede na življenje v tehnično razvitem svetu, ki od nas zahteva neprekinjeno 24-h delovanje, bomo omenili tudi posledice, ki jih ima kronično pomanjkanje spanja na naš organizem in svetovali kako v naglici življenja skrbeti za kakovostno spanje, ki je bistveno za kvalitetno življenje.