center za motnje spanja

Pregled v ambulanti za motnje spanja

V kolikor imate motnjo spanja in bi si želeli individualni pregled se zanj naročite na spodnji elektronski naslov.

Za motnje spanja dojenčkov, otrok in mladostnikov pošljite elektronsko pošto pediatrinji in otroški nevrologinji dr. Barbari Gnidovec Stražišar dr.med., evropski ekspertinji za spanje: 

CMSgnidovec@gmail.com

Za motnje spanja odraslih in starostnikov, pošljite elektronsko pošto nevrologinji in klinični nevrofiziologinji, izr. prof.dr. Leji Dolenc Grošelj dr.med., evropski ekspertinji za spanje: 

CMSdolenc@gmail.com

Telefonsko naročanje: 01/235 19 00